Archová B2

Archová ofsetová tiskárna formátu B2

Tento typ malé a střední tiskárny řeší zejména kalibraci svého 4barevbného tiskového stroje formátu A2/B2 na shodu s normou ISI 12647-2 a s referencí Fogra39L. Majitelé chtějí vědět, s jakými denzitami barev má tiskař tisknout, chtějí nakalibrovat optimální nárůstovou křivku TVI, aby obraz byl barevně shodný s dodávaným digitálním nátiskem, resp. s představou zákazníka o barevnosti. Kalibrace se provádějí na lesklý natíraný materiál, někdy i na ofsetový bezdřevý papír. Na závěr akce chtějí ověřit shodu s ISO normou a vystavit certifikát o této shodě, který by dokládal, že dokáží produkovat barevnou kvalitu. Cena takového projektu startuje na částce 25 000 Kč bez DPH.