standardizace

Standardizace ofsetového tisku je dlouhodobý proces, který v sobě zahrnuje nejenom prostudování a aplikaci příslušných ISO norem do praxe, ale i celou řadu technicko-technologických příprav a rozhodnutí. Tiskové ISO normy neřeší celou řadu věcí, které jsou však pro chod ofsetové tiskárny velmi důležité. Jde zejména o testy a výběr tiskových materiálů, tedy rozhodnutí o dodávkách tiskových barev, aditiv do vlhčení, tiskových gum nebo tiskových desek. Také je třeba mít zvládnutý technický stav tiskového stroje, mít zaveden systém pravidelných kontrol a servisních prohlídek vč. pravidelné výměny dílů tiskového stroje. Pokud je toto vyřešeno, lze přistoupit ke kalibraci barevnosti tiskového procesu, kalibraci dynamiky tiskového stroje a volbě referenční barevné škály jako etalonu barevnosti. Součástí postupů je i certitikaci shody barevnosti tisku s normou ISO 12647-2-