Technické testy

Tiskové chyby a jejich vliv na kvalitu tisku

Asi nikdo nepochybuje, že tiskový stroj by měl být korektně seřízen, aby byl základem ke kvalitní produkci. Jaké jsou nejčastější mechanické či tiskové chyby?  Jak je eliminovat?

Homogennost tisku

Primárním požadavkem na tiskovou kvalitu stroje je, aby v každém místě tiskového archu byly dosažitelné shodné tiskové parametry. To například znamená, že ve všech místech tiskového archu má být shodná denzita tiskové barvy, pokud je stejným způsobem otevřený klíč barevníku. A také by měl být ve všech místech změřen shodný nárůst tiskového bodu. Pokud toto není splněno, nelze korektně vybarvit obraz po celé ploše tiskového archu. Nejčastější příčinou problému nehomogenity je nerovnoměrně opotřebovaný vodní nebo nanášecí tiskový válec, nebo již opotřebované (zanesené) barevníkové válce, které nestíhají v jedné zóně nanést po celé výšce tiskového archu shodný nános tiskové barvy. Všechny tyto vlastnosti tiskové jednotky lze ověřit a přesně vyhodnotit, ke každému parametru (denzita a TVI) je určena tolerance, ve které by měly tyto veličiny pohybovat.

Dublování

Dublování je jeden z nějvětších „kazisvětů“, které výrazně zhoršují kvalitu tisku. Dublování je nejčastěji způsobeno nějakou závadou na předávkách mezi tiskovými stolicemi. Předávky mohou být nepřesné, chapače mají malý tlak nebo jsou obroušení a neudrží tiskový arch. To způsobí, že tiskové body na další stolici se přenesou přes gumový potah do jiných míst než body z předchozí předávky, a vzniknou tak jako stíny za tiskovým bodem. Stín vzniká ve směru pohybu tiskového archu. Pokud je bod se stínem do všech stran, jde zejména o problém nehomogenního a neurčitého natahování papíru mezi dvěma stolicemi. Dublování může zvýšit nárůst tiskového bodu až 10 a více procent, což logicky vede k velmi tmavému, nekontrastnímu tisku. Navíc jsou body neohraničené, jakoby rozmazané, což barevnému vjemu také výrazně ubližuje. Že jde o problém na předávkách se lze snadno přesvědčit tím, že se arch vytiskne po separacích (tedy v tlaku jen jedna stolice). Zpětný přenos barvy na tiskové stolici se neuplatní, dublování  je eliminováno  a nárůst tiskového bodu poklesne minimálně o 5 a více procent.

Šablonování

Šablonování je jev, kdy za místem s malým odběrem tiskové barvy se vytvoří jakoby silnější stín, kde se více naválí barva. Může to být viditelné jako vertikální pruhování. Často to souvisí s nedostatečným  vlhčením, nebo s nevhodným aditivem ve vlhčícím prostředku, nebo je problém s axiálním roztěrem.