ISO 12647-8:2010

Norma ISO 12647-8, popisující kontrolu kvality na digitálních tiskových strojích, je svých charakterem totožná s normou ISO 12647-7, která se věnuje certifikovanému digitálnímu nátisku. V principu jde o podobné systémy se shodnou správou barev. Název této ISO normy zní: Ověření tiskových procesů, pracující přímo z tiskových dat.

Nátiskovací materiál

ISO norma doporučuje, aby materiál byl stejného typu jako u klasické tiskové reprodukce, pokud jej samozřejmě tisková jednotka je schopna zpracovat. Pokud to z technologických důvodů není možné, doporučuje se materiál, který má barevný nádech s odchylkou menší než DE 3 od klasického tiskového substrátu. Přesný barevný odstín se vytvoří simulací v průběhu tiskové produkce. Důležitý faktor je použít materiál s obdobným lesk (ten se může lišit o max. 15 jednotek):

Tiskový materiál

Lesk

1: Glossy white

> 60

2: Semi-matte white

20 – 60

3: Matte white

< 20

Kontrola shody barevnosti

Korektní barevnost digitálního tiku je kontrolována změření verifikační škály, která musí být vytištěna spolu s vlastním obrazem shodně, jako je tomu u digitálního nátisku. Barvy na verifikační škále jsou změřeny jako CIE Lab koordináty a jsou vypočítány chyby ΔE, ΔH a ΔF. Pro určení aktuální přesnosti simulace cílové barevné reference musí být splněny následující podmínky:

  1. Maximální ΔH primárních a sekundárních CMYKRGB barev musí být  ≤ 4 (příspěvek ΔH změny odstínu barvy k celkové chybě ΔE nesmí být větší než uvedená mez)
  2. Průměrná ΔF na škále neutrálních skládaných CMY barev musí být  ≤ 2,5 (chyba ΔF je chromatická odchylka dvou neutrálních barev o přibližně stejné hodnotě L, tedy světlosti)
  3. Maximální ΔE všech barev ve verifikační škále barev musí být  ≤ 8
  4. Průměrná ΔE všech barev ve verifikační škále barev musí být  ≤ 3
  5. hodnoty naměření na verifikační škále nesmí překračovat tolerance uvedené v tabulce:
 

Všechna pole

Barvy mimo gamut dle ISO 12642-2

Všechna pole dle ISO 12642-2

Tolerance

Maximum ΔEab ≤ 6

Average ΔEab ≤ 3

Average ΔEab ≤ 4

Average ΔEab ≤ 3
95 % percentile ΔEab ≤ 6

Kontrola uniformity

Pro kontrolu uniformity tisku (homogenita v ploše) je nutno vytisknou 3 archy materiálu v plné ploše (minimálně A3) s následujícími barvami:

  1. C: 65 %, M: 50 %, Y: 50 %, K: 50 %;
  2. C: 40 %, M: 30 %, Y: 30 %, K: 30 %;
  3. C: 20 %, M: 15 %, Y: 15 %, K: 15 %.

Poté se každý arch rozdělí na pomyslných 9 polí (mřížka 3 X 3) a změří se barevnost v koordinátech CIE Lab. Jakékoliv neutrální šedé pole:

  1. se nesmí lišit o více než 0,5 v každé souřadnici od průměrné hodnoty z těchto 9 měření,
  2. se nesmí lišit o více než ΔE = 2 od průměrné hodnoty.

Opakovatelnost tisku

Tiskový test by měl být opakovaně proveden po 1 hodině a po 1 dni znovu a měly by být u primárních a sekundárních barev v plných tónech a ve středních tónech naměřeny odchylky DE jak je uvedeno v tabulce:

Plné plochy

Střední tóny (40% neno 50%)

DE < 2,5

DE < 3,0

Verifikační škála

Každý digitální nátisk musí být opatřen kontrolní verifikační škálou (ve formátu CMYK dat), která je reprodukována stejným způsobem jako vlastní data. Minimální množství polí je následující (je jich výrazně méně, než doporučuje certifikace digitálního nátisku):

a) plná pole primárních a sekundárních barev C, M, Y, R, G, B, K (7 polí);

b) škála středních tónů primárních barev C, M, Y;

c) šedá škála včetně plného pole primární barvy K;

d) šedá škála skládaná z primárních barev C, M, Y, které replikují stejný odstín jako škála barev K při standardní vybarvenosti, jde o pole neutrální balancované šedé neboli „grey balance;

e) simulace nádechu tiskového materiálu v produkčním tisku (1 pole).

Další parametry

Změna barevnosti v čase musí být taková, že pro měření primárních a sekundárních barev je nutno se vejít do tolerance DE menší než 2 za prvních 24 hodin.

Reprodukce přechodů (vinět) je postavena na vizuálním hodnocení, kdy v přechodu barev nesmí být viditelný žádný nehomogenní krok nebo jiné porušení linearity.

Simulace nárůstu tiskového bodu ve škále od 10% do 90% se nesmí od cílového průběhu lišit o více než 10%. Je to dvojnásobně měkčí pravidlo, než u certifikovaného digitálního nátisku. Rozsah reprodukovaných plošných krytí musí být 2% až 98%.

Pozitivní text v jednom plátu, typu non-serif (bezpatkový), musí být kvalitně reprodukovaný do velikosti 2 body; negativní text pak do hodnoty 8 bodů a negativní linka do velikosti 2 body.   

A nakonec trvanlivost. Podobně jako digitální nátisk i digitální tisk musí být natolik mechanicky odolný, aby při běžných manipulacích a převozech nedošlo k změně barevnosti díky otěru vrstvy pigmentu. K tomuto testu slouží jednoduchý přípravek, postavený na zkoumání změny nátisku po otěru gumovou plochou.