ISO normy

Tiskové ISO normy pomáhají v řízení výrobních procesů v polygrafických společnostech a při svém použití umožní vyrábět tiskoviny kvalitně a efektivně. Obsahují parametry, které by se měly nastavit v grafických aplikacích či na tiskových zařízeních určených pro výrobu tiskoviny. Popis příslušné ISO normy si vyhledejte v menu nebo klikněte na odkaz.

Norma o paramerech grafických monitorů má název ISO 12646.

Norma o parametrech ofsetového tisku má název ISO 12647-2.

Norma o parametrech novinového tisku má název ISO 12647-3.

Norma o kontrole kvality digitálního nátisku má název ISO 12647-7.

Norma o kontrole kvality digitálního tisku má název ISO 12647-8.

Norma o obsahu tiskových dat PDF/X-1a má název ISO 15930-4.

Norma o pozorovacích podmínkách a světle má název ISO 3664.

 

Pokud tiskárna zavede procesní parametry výše uvedených ISO norem do praxe, vyškolí své zaměstnance v jejich používání a popíše výrobní procesy pomocí interních technologických pokynů nebo popisů pracovních míst, dostane se k cíli, kterým je PSO neboli Process Standard Offsetprint.