Kalibrace a certifikace podle Fogra referencí

Verze PDF

Problémy?

Spokojený zákazník je alfou i omegou tiskové výroby. Spokojený zákazník je ve chvíli, kdy barevnost realizované tiskoviny odpoví jeho představě nebo dodanému vzoru. Co se tím myslí?

Chcete produkovat tiskoviny barevně shodně s certifikovaným nátiskem?
Chcete zamezit neoprávněným reklamacím? A s tím spojeným slevám?
Chcete tisknout rychleji a kvalitněji, aniž byste museli složitě hledat vybarvení zakázky?
Chcete se zařadit mezi tiskárny certifikované podle normy ISO 12647? S pečetí Fogra partner?

Kalibrace a certifikace ofsetového tisku

Cílem kalibrací na shodu s ISO 12647-2 nebo s vybranou Fogra referencí je uvést tiskový proces do stavu, kdy produkuje korektní barevnost. Výsledkem kalibrací je stav, kdy barevnost tiskového archu je velmi blízká či shodná s barevností certifikovaného digitálního nátisku. Před vlastní kalibrací je vhodné ověřit, zda tiskový stroje netrpí nějakým technickým problémem, zda vše funguje korektně. Podrobněji se o technických testech tiskového stroje dočtete ZDE. Také by měla být vybrána sada materiálů (barvy, gumy, vlhčení), které se budou dlouhodobě pro tisk používat. Informace naleznete třeba TADY.

Kalibrace na shodu s ISO normou

Kalibrace ofsetového tiskového procesu znamená zejména tyto důležité věci:
1. Nalézt korektní dávkování tiskové barvy (pozor: pracuje se v prostoru CIE Lab).
2. Pro toto dávkování pak upravit nárůstové křivky TVI tiskového procesu tak, aby odpovídal ISO normě a Fogra referenci.
3. Při tisku kontrolovat i další parametry, jako je neutralita tisku, pasování, množství vlhčení ev. technické chyby tisku.
O kalibraci se více dočtete v TOMTO krátkém článku.Před vlastními kalibračními testy je vhodné ověřit také nastavení prepress systému a lineárnost expozice tiskové desky. Zejména je důležité se zaměřit na typ tiskového rastru a natočení úhlů separací, aby nedocházelo k moiré.

Certifikace shody s ISO normou

Jakmile je vlastní kalibrace hotova je vhodné celý proces tisku otestovat, zda všechny procesy odpovídají ISO normě. Při tisku referenčního archu je nutno kontrolovat nejenom dávkování tiskové barvy, ale zejména hodnotu nárůstu tiskového bodu včetně tvaru celé nárůstové křivky, tedy zda se všechny veličiny dostávají do tolerance s ISO normou a Fogra referencí. Současně se testuje i neutralita tisku, a to pomocí parametru mid-tone spread, který se zabývá nerovnováhou TVI křivek u CMY barev. Pokud všechny parametry jsou v pořádku, je vystaven certifikát o splnění ISO normy, což je důležité zejména z pohledu marketingu a obchodních zájmů tiskárny. Podrobněji o ISO certifikaci se dočtete v článku ZDE na webu www.standardizace.cz.

Color Standard Offsetprint

Pokud vás zajímá detailnější problematika měření tiskových parametrů, kalibrací tiskových strojů, problematika certifikace digitálního nátisku nebo práce s Pantone barvami, pak vám doporučuji knihu Color Standard Offsetprint. Podrobnější informace naleznete a knihu si můžete objednat: 

http://www.standardizace.cz/kniha-color-standard-offsetprint

Služba

Pokud vás možnost kalibrací a certifikací zaujala, prosím kontaktujte mě a domluvíme si nezávaznou schůzku, nebo rovnou vypracuji nabídku na tyto služby:

Jan Smékal
smekal@standardizace.cz
tel: +420 603 749 725
Standardizace s.r.o.
Obslužná 1148/35
184 00 Praha 8