Newsletter 06/2016 (březen) Pantone barvy: Výroba vzorníků

Verze PDF

Pokračujeme v seriálu o záludnostech přípravy a tisku přímými, většinou tedy Pantone, barvami. Dnes o jejich výrobě a o tom, jak přesné papírové vzorníky vlastně mohou být. V příštích článcích se  podíváme na měření přímých barev, na kalibrace nárůstu tiskového bodu, na jejich správnou definici v grafických aplikacích a na jejich vizualizaci na monitoru či na digitálním nátisku.

Příprava přímé tiskové barvy

Příprava tiskové přímé barvy ze systému Pantone Matching Systém (PMS) pro účely tisku vějířového vzorníku je naprosto totožná  s mícháním tiskové barvy v tiskárně před tiskem zakázky.

Prvním krokem je  výběr substrátu, na jaký se bude tisknout. Pro tisk vějířového Pantone Formula Guide vzorníku je papír jasný – jde o natíraný materiál o plošné hmotnosti cca 148 g/m2. Pro tisk běžné zakázky by pro míchárnu barev měly být připraveny vzorky toho konkrétního materiálu, na který se pak zakázka tiskne, aby všechny testy byly prováděny na něj. Nádech papíru a jeho chování na světle ovlivní vnímání vlastní  přímé barvy.

Druhým krokem je namíchání prvního vzorku inicializačním poměrem skládání pigmentů (kolorantů). Poté se přímá barva nátiskuje a změří se jejích spektrální charakteristiky (spektrální křivka remise a z ní vypočítané CIE Lab hodnoty určené pro výpočty chyb dE, dH atd.). Nátiskování se musí provést pro takový nános tiskové barvy, který je bez problémů dosažitelný danou tiskovou technologií, takže např. pro ofsetový tiskový stroj by se nános měl pohybovat okolo 1 g/m2. Je chybou dosahovat vyšších „denzit“ tím, že se nános zvýší, např. pro 1,5 g/m2, protože takové dávky barvy systém barevníku na běžném tiskovém stroji nemůže dosáhnout. Pokud tisková barva nevyhovuje zadaným barevným kritériím (minimální dE a dH), míchací software navrhne úpravu poměru pigmentů a celý postup se musí zopakovat. K výbavě takové míchárny patří míchací software, typicky Xrite InkFormulation, spektrální fotometr, typicky Xrite eXact Advanced, váhy, míchací nádoby a stěrky a hlavně nátiskovací zařízení, typicky stoj IGT. A pozor, každý kontrolní tisk je proveden tzv. suchou cestou, bez přítomnosti vlhčicího roztoku – to je poměrně velký rozdíl oproti běžnému tiskového ofsetovému procesu.

Tisk papírového vzorníku

Jakmile je přímá barva namíchání a ověřena, že má správný barevný odstín, lze ji namíchat v potřebném kilogramovém množství a připravit vlastní tisk jednoho stripu vějířového vzorníku. Každý strip pak obsahuje 9 přímých barev plus černý infotext a tiskne se najednou. Na první pohled by se  tedy zdálo, že je nutno mít 10 věžový tiskový ofsetový stroj. Omyl! Je potřeba pouze 2 věží, aby vše bylo vytištěno. Ofsetový stroj KBA Rapida 102 má totiž upravené zóny barevníku, když mezi každé dvě je vložen oddělovací prvek a do každé zóny tak může být nalita jiná přímá barva. Jak oddělením zón, tak vyloučením axiálních rozterů ev. vyfrézováním vodicích drážek do barevníkových válců je zaručeno, že se jednotlivé přímé tiskové barvy nesmíchají a doputují až na papír ve správné dávce a správné barevné podobě. Z popisu tisku také plyne, že tiskový stroj není osazen ani tiskovou desku, ani nemá systém vlhčení – jde tedy znovu o suchý tiskový proces.

Vše je neustále měřeno jak denzitometricky, tak také spektrálně a srovnáváno s etalonem. Společnost Pantone zaručuje, že 98 % vzorníků má mezi sebou na shodných barvách odchylku dE00 pod hodnotu 2. Pozor jde o chybu Delta E 2000, která má odlišnou definici od klasické chyby Delta E a obecně je tolerantnější k barevným odchylkám.

Změna barevnosti suchý vs. mokrý proces

Pro reálnou tiskovou praxi je také velmi důležité si uvědomit, že papírový vzorník PMS Formula Guide je tištěn suchou cestou, zatímco váš tiskový stroj je klasického typu a má vlhčicí systém. Přímá tisková barva je tedy kontaminována vlhčicím roztokem (na navalovacích válcích vzniká tisková emulze, cca 80 % tiskové barvy a 20 % vlhčicího roztoku), který barvu štěpí, kontaminuje a tím snižuje její brilanci, sytost a čistotu. Žádným postupem se tedy nemůžete při tisku dostat na shodnou barevnost jako Pantone ve svém vějířovém vzorníku, i když nános barvy bude stejný (tedy okolo 1 g/m2).