Newsletter 07/2016 (duben) Pantone barvy: Komunikace o Pantone barvách

Verze PDF

Pokračujeme v seriálu o záludnostech přípravy a tisku přímými, většinou tedy Pantone, barvami. Dnes o správné komunikaci o těchto barvách, která zaručí, že obě strany (zadavatel i zhotovitel) mají jistotu, že se hovoří o stejném barevném odstínu. Zmíníme se také o měření Pantone barev.

Komunikace o Pantone barvách

Nejdříve malinko odbočíme od Pantone barev a zkusíme nalézt paralelu v CMYK tiskovém procesu. Jak jsou definovány barevné odstíny pro ofsetový tiskový proces výtažkovými barvami? Barevnost soutisků CMYK barev je definována tím, že se zadavatel a zhotovitel dohodne na barevné referenci, kterou oba dodržují. Touto referencí dříve bývala Fogra39, nyní to je Fogra51. Pomocí této reference je totiž všem soutiskům CMYK přiřazena jednoznačná barevnost definována v CIE Lab prostoru. Tato barevnost definuje CMYK soutisk:

1.  Jednoznačně, tzn. že přiřazuje jednomu soutisku CMYK jeden barevný odstín CIE Lab.
2.  Shodně pro všechny zúčastněné strany, tedy jak zadavatel, tak i zhotovitel mají k dispozici stejné CIE Lab hodnoty a tedy stejné barevné vjemy.

Takže definice CMYK barev pomocí jediné reference Fogra jasně a přesně určuje barevnost a nemůže se stát, že by došlo k omylu v tom, o jakém barevném odstínu se hovoří. Obě strany si na monitoru mohou simulovat shodnou barevnost, obě strany si na certifikovaném nátisku mohou simulovat shodnou barevnost. Obě strany si tuto barevnost mohou změřit na výsledném tiskovém archu. 

A jak je to v případě Pantone barev? Bohužel je to spíše horší než lepší. Definování Pantone barvy jejím číslem, tedy např. Pantone 072 C  (reflex blue) vůbec žádnou závaznou barevnost neurčuje, tato definice není ani jednoznačná, ani shodná pro obě strany výroby tiskoviny. Na vině jsou samozřejmě papírové verze Pantone vzorníků, jejich různé šarže a proces jejich stárnutí (degradace barvy na světle). Typický příklad: Grafik (tedy zadavatel) má k dispozici Pantone vzorník z roku 2008, v něm si najde, např. výše uvedenou barvu Pantone 072 C, tu začne používat ve svém grafickém návrhu a tu specifikuje v objednávce pro ofsetovou tiskárnu. Ta pravidelně nakupuje Pantone vzorníky, takže má verzi z roku 2015, nechá si tuto barvu podle tohoto vzorníku namíchat, vše vytiskne a problém je na světě. Políčko Pantone 072 C ze vzorníku 2008 má viditelně jiný barevný odstín než stejné políčko Pantone 072 C ze vzorníku z roku 2015 (jiný papír, různé stáří ard.). Takže ke shodnému číselnému vyjádření barvy (072 C) jsou  k dispozici dvě vizualizace (lze ji definovat i jako CIE Lab hodnoty), dvě různé barevnosti. 

Takže tento způsob předávání informací o přímé barvě není ani jednoznačný, ani shodný pro obě strany výrobního procesu. Definice Pantone barvy pouhým číslem je nekorektní.

Existují ale hned dva korektní způsoby definice Pantone barev. Prvním je definice „vzorkem“, tedy v případě Pantone barev pomocí trhacího vzorníku, tzv. chips. Tyto vzorníky pro každou Pantone barvu mají několik políček, které lze přes perforaci odtrhnout a přidat k objednávce jako zprávu „tuto barevnost si představuji pod názvem Pantone 072 C“. Zhotovitel (tiskárna) pak nepoužije svůj Pantone vzorník, ale nechá si podle vzoru namíchat, nebo si změří a sama namíchá takovou přímou barvu, aby maximálně odpovídala dodanému „chipsu“. A z této logiky vyplývá i druhý jednoznačný způsob předávání barevnosti Pantone – pomocí měření a zadání Panteone barvy jako CIE Lab hodnoty (nejjednodušší a nejčastěji používaný) nebo jako spektrální křivky (složitější, ale přesnější a nezávislé na nastavení výpočtu CIE Lab prostoru).

Papírový vzorník vs. digitální knihovna

S každou verzí papírového vzorníku (od roku 2008 do 2015) jsou vydávány i digitální knihovny, které obsahují změřené CIE Lab hodnoty všech Pantone barev. Tyto knihovny jsou dostupné jako formát CxF (Color eXchange File), kterému rozumějí všechny měřicí přístroje a či grafické program (pro Adobe Suite je nutno mít konvertor Pantone Color Managenr) nebo programy pro míchání barev.

Digitální knihovny jsou v CxF souboru uloženy pro měření M0/M1/M2/M3 a výpočet CIE Lab hodnot byl proveden s nastavením iluminantu D50 a pro 2° pozorovatele. Měření M0 odpovídá substrátu (papíru), který neobsahuje OBA zjasňovače, měření M1 odpovídá substrátu s vyšším podílem OBA zjasňovačů. Pozor tedy na nastavení vašeho měřicího přístroje, aby hodnoty, které reálně měříte na vašem tiskovém médiu, byly kompatibilní s hodnotami definovanými v digitální knihovně.

Závěr

Digitální vzorník CIE Lab hodnot Pantone barev začne nabývat na důležitosti. Za prvé nestárne, za druhé je jednoznačný, protože jej používá jak zadavatel, tak i zhotovitel, za třetí obsahuje objektivní informace o barevnosti – a do budoucnosti s nástupem systému Pantone Live budou k dispozici již pouze tyto digitální knihovny  a již nikdy  více papírové vzorníky. Takže se naučit pracovat s přesnými čísly již dnes, je náskokem pro budoucnost.