Newsletter 09/2016 (květen) Pantone barvy: „Master“ a „dependent“ standard aneb Pantone Live

Verze PDF

Pokračujeme v seriálu o záludnostech přípravy a tisku přímými Pantone barvami. Dnes o systému Pantone Live, o master a dependent standardu a o používání celého systému Pantone Live grafikem, tiskárnou, či míchárnou barev.

Master a dependent standard

Jak jsme řekli minule, master standard je nedosažitelná, ideální barevnost dané Pantone barvy. Dependent standard (závislý standard) je pak nejlepší možná aplikace této Pantone barvy v reálném tiskovém prostředí v závislosti:

1. na typu reprodukce (ofset, flexotisk, hlubotisk, sítotisk, digitální tisk),
2. na typu barev (olejové, vodní, lihové, UV barvy, tonery, inkousty)
3. na typu substrátu (papír a jeho různé kategorie, plasty bílé, plasty čiré atd).

Toto znamená, že vznikne cca 60 vzorníků se závislými standardy pro výběr z výše uvedených kombinací (kombinací, které dávají reálný smysl, samozřejmě). Tyto vzorníky budou obsahovat shodný počet Pantone barev jako master standard (papírový vzorník, tedy dnes 1775 barev), pod shodným číslem, ale jinou s identifikací, pro kterou technologii je barva definována, a s jinou barevnosti, kterou je schopna daná technologie poskytnout. Bude tedy jasně definována odchylky mezi master standardem a dependent (závislým) standardem – Pantone tedy jednoznačně určí, že lépe než je definován dependent (závislý) standard, není možno Pantone barvu vytisknout. Všichni zúčastnění ve výrobě tiskoviny budou samozřejmě pracovat pouze s definicí závislého standardu. Jedni jej budou používat pro návrh tiskoviny, ale také třeba pro simulaci na digitálním nátisku, druhá strana jej bude muset co možná nejpřesněji reprodukovat (možná bude existovat i nějaká závazná chyba dE00 , kterou nebudou smět tiskárna překročit). Práce se závislým standardem je obrovská výhoda, protože k tomuto závislému standardu je již možno se přiblížit a přesně jej vytisknout v požadované barevnosti.

Pantone Live systém

Pantone Live systém je technicky realizován jako cloudové úložiště všech závislých standardů, ke kterým se uživatelé přes technické nástroje připojují a tyto definice si stahují na počítače a či do měřicích přístrojů. Cloud je realizován jako internetový sdílený server, dostupný pozadání uživatelského jména  a hesla, kterými se řídí, k jak velkému souboru dat má klient přístup. Z logiky věci tedy vyplývá, že Pantone Live je systém digitálních knihoven s naměřenými spektrálními křivkami a CIE Lab hodnotami závislých standardů – závislé standardy nikdy nebudou vydány jako papírové vzorníky, vždy se bude pracovat pouze s digitálními hodnotami. Digitální naměřené hodnoty totiž nepodléhají času, nemění se se stárnutím a všichni uživatelé se odkazují na shodná čísla, protože ta jsou jen jedna a nemění se podle výrobní tolerance papírového vzorníku. Dnes je k dispozici cca 25 knihoven závislých standardů, popíšeme si některé příklady:

1. Ofset s klasickými tiskovými barvami (označení LP) na materiály natíraný papír (CV), či dva druhy kartonu (EB/GB) či na hliník (AL) – takže Pantone barva 032 má např. označení LPCV či LPEB nebo LPAL.
2. Ofset s UV barvami (označení LU) na materiály papír (CV) a dva druhy kartonu (EB/GB), takže Pantone barva 032 má např. označení LUCV nebo LUEB.
3. Flexotisk vodními barvami (označení FY) na tři druhy papírového materiálu typu Kraft (WK, WT, BK), takže Pantone barva 032 má např. označení FYWK.
4. Flexotisk se solvent (lihovými) barvami (označení FS) na plastové materiály bílé či čiré, potištěné přímo či reverzně (RC, CC, WF, CW, CT), takže např. Pantone barva 032 pro tisk na bílý plast má označení FSWF.
5. Flexotisk s UV barvami (označení FU) na papírový či plastový bílý materiál (CV, WF), takže např. Pantone barva 032 má označení FUCV nebo FUWF.
6. Hlubotisk solvent barvami (označení GV) na plastové materiály bílé či čiré, potištěné přímo či reverzně (CC, WF, CW, CT), takže např. Pantone barva 032 pro tisk na bílý plast má označení GVWF.

Zadavatel (grafik)

Grafik, tedy tvůrce designu, bude přistupovat do cloudu Pantone Live pomocí zásuvného modulu např. pro Illustrator. Musí samozřejmě předem znát technologii, kterou se daná tiskovina či obal bude vyrábět a podle toho zvolí správnou knihovnu, ze které si vytáhne danou Pantone barvu včetně jejich CIE Lab koordinátů. Ty reprezentují korektní barevnost pro tisk danou technologií, která je bezpečně reprodukovatelná. Tuto barevnost si může grafik uložit do palety barev, může ji simulovat na monitoru, nebo ji zavést do ripu u digitálního nátisku.

Zhotovitel (tiskárna)

Tiskárna si do svých měřicích systémů (Xrite eXact), či do systémů pro kontrolu kvality (Xrite Color iQC nebo Alwan Print Verifier) nebo do systémů pro míchání přímých barev (Xrite InkFormulation) stahuje stejné definice Pantone barvy z cloudu Pantone Live jako grafik. Může si stáhnout jak jednu definici dané Pantone barvy, tak i celou knihovnu dané technologie tisku. Tyto knihovny jako CxF soubory lze pak nahrát do měřicích přístrojů či do používaných SW pro míchání tiskové barvy či kontrolu kvality. 

Závěr

Výhody Pantone Live sytému:

·   Je jednoznačně definována odchylky závislého standardnu od master standardu.
·   Závislý standard je danou technologií dosažitelný a tedy přesně reprodukovatelný.
·   Obě strany výrobního řetězce (zadavatel/zhotovitel) používají stejné definice Pantone barvy a nemůže dojít k neshodám v barevnosti.
·   Definice Pantone barvy nejsou závislé na papírovém vzorníku či na čase jeho stárnutí, jsou stále stejné a pro obě strany shodné.