Newsletter 10/2016 (červen) Pantone barvy: Kalibrace tisku přímých (Pantone) barev

Verze PDF

Pokračujeme v seriálu o záludnostech přípravy a tisku přímými Pantone barvami. Dnes o tom, jak kalibrovat tiskový proces přímými, nejčastěji Pantone barvami.

 O barevnosti tisku obecně rozhodují 3 faktory:
·  Substrát, na který se tiskne.
·  Nános barvy do plné plochy.
·  Nárůst tiskového bodu ovlivňující rastrové plochy.

Substrát (papír)

Vlastnosti substrátu, papíru, mají významný  vliv na barevnosti  tisku, o tom není pochyb. Jde o jeho nádech (vyjádřený jako CIE Lab) a o vlastnosti jeho nátěru, které ovlivní přijímání tiskové barvy. Z toho důvodu existují dva druhy papírových Pantone vzorníků, coated C a uncoated U, které jasně demonstrují, že stejná tisková barva se chová jinak na dvou odlišných materiálech. Čím bude váš tiskový substrát blíže k těmto dvěma typickým zástupcům ofsetových papírů, tím bude tisk podobnější k barvě ve vzorníku Pantone. A samozřejmě naopak – odlišný materiál od vzorníku je zárukou odlišné Pantone barvy.

Plná plocha

Nános tiskové barvy je druhým důležitým faktorem, který ovlivní barevnost tisku. Definice správného nánosu úzce souvisí jak s použitou technologií tisku, tak i se substrátem, na který se tiskne. Při míchání přímých barev by se měly kontrolní otisky provádět nejenom na shodná materiál, na který se bude následně zakázka tisknout, ale také v nánosu, který je schopna daná tiskový technologie reálně nanést. Nejrozšířenější ofsetová technologie umožní nanášet bez problému hodnoty okolo 1 g/m2. Takže recepturování Pantone barvy by se mělo ověřovat při nánosech okolo této ideální hodnoty, např. v rozmezí 0,9 až 1,2 g/m2. Je nelogické recepturovat přímou barvu při nánosu 2 g/m2, kterou ofsetový barevník jen ztěžka je schopen dosáhnout, anebo naopak mít nános 0,5 g/m2, kdy průtok barvy barevníkem je tak nízký, že jde o velmi nestabilní tiskový proces. 
Měření nánosu se provádí spektrálním fotometrem a pro běžné účely kontroly kvality se vyhodnocuje jako CIE Lab hodnota (s nastavením D50/2°). Tato hodnota se srovnává s referenční hodnotou, nejčastěji s digitálním Pantone vzorníkem (pozor na to, zda se měří M0 anebo M1, což dává přesnější hodnoty vzhledem k obsahu OBA zjasňovačů) nebo se hodnotu z Pantone Live systému. 

Výsledkem srovnání je chyba Delta E, buď klasické DE76 nebo moderní a vizuálně přesnější DE2000.  Na závěr snad jen upozornění, že při kontrole kvality přípravy Pantone barvy v míchárně barev se nátiskuje suchým procesem, zatímco klasický ofsetový tisk  je mokrý proces, kdy vlhčicí roztok vždy kontaminuje tiskovou barvu a ovlivňuje její barevnost.

Rastrová plocha

A nyní pozor. Pantone barva je papírovým či digitálním vzorníkem definována pouze na plné ploše – je to logické, protože Pantone barva je určena k reprodukci jednoho jediného tónu a to samostatně bez soutisku s dalšími barvami. Nicméně se grafici často uchylují i k vytváření rastrového výtažku z dané Pantone barvy, nebo z nich tvoří přechody a nechají je soutiskovat s jinými barvami. Na monitoru v grafických programech je to snadné, zadá se několik málo čísel a „nová“ barevnost je na světě, tedy je zobrazena na monitoru. Ve většině případů však tato barevnost s realitou v tisku nemá příliš mnoho společného.

Pozor: Pantone barvy nemají tak dobrou průhlednost jako CMYK barvy (u kterých je průhlednost naopak téměř dokonalá a nezbytně nutná, jinak by ofsetový tisk ani nefungoval). Takže u soutisku dvou Pantone barev nebo Pantone a CMYK barvy vždy hodně záleží na pořadí tisku, která barva je dole a která nahoře, podle toho vzniká sekundární tón.

Pozor: Grafické programy velmi dobře simulují barevnost rastru u CMYK škálových barev, protože nárůst tiskového bodu TVI je přesně definován jak normou ISO 12647-2, tak zejména referencí Fogra39 nebo Fogra51. Tento nárůst je daná aplikace schopna barevně velmi dokonale simulovat na monitoru. Ale nikde neexistuje žádný předpis, jakého TVI má dosahovat Pantone barva – navíc ne všechny grafické aplikace zadaný TVI přímé barvy dokáží simulovat. Sami si projděte menu v Adobe aplikacích a najděte, kde se zadává TVI pro přímé barvy. Ano, je to pouze v Adobe Photoshopu, kde je možno nastavit nárůstovou křivku i pro přímé barvy.

Závěr

Správná definice barevnosti tisku přímých Pantone barev není snadná, zvláště pokud se soutiskují v rastru s jinými barvami. V dalším článku se podíváme jak měřit rastrová pole přímých barev, aby výsledky byly relevantní.