Newsletter 12/2016 (červenec) Pantone barvy: Rozklad přímých (Pantone) barev do CMYKu 1/2

Verze PDF

Pokračujeme v seriálu o záludnostech přípravy a tisku přímými Pantone barvami. Dnes o tom, jak co možná nejpřesněji převést přímé barvy do prostoru CMYK

Rozklad do CMYK dle vzorníku

Kdo by neznal vzorník Pantone Color Bridge. Jde o „srovnávací“ vzorník, kde ke každé přímé Pantone barvě je definováno její „barevně nejvěrnější“ vyjádření v prostoru CMYK. Uživatel má možnost si obě políčka srovnat a okamžitě zjistit barevný rozdíl mezi přímou barvou a jejím soutiskovým ekvivalentem – a často to jsou velmi velké odchylky.

Chtělo by se říci, že kdo jiný než Pantone ví, jak přímou barvu rozložit do CMYK výtažků. Nikde však není definováno, o jaký barevný CMYK gamut se jedná, jaká je definice tiskových CMKY barev a jaké jsou nárůsty TVI jednotlivých kanálů. To je poměrně důležité, aby bylo možno tisk CMYKem realizovat v požadované barevnosti. Daleko lepších výsledků dosáhnete, když si Pantone barvu, resp. její barevnost vyjádřenu jako CIE Lab převedete do CMYKu sami a to s přesným zadáním cílového CMYK prostoru.

Rozklad do CMYK pomocí ICC profilu

Nejlepších výsledků rozkladu Pantone barvy do CMYKu se dosáhne, když cílový gamut CMYK bude popsán jasnou definicí, např. pomocí některé z Fogra referencí. Obecný postup vyhledání nejlepšího rozkladu do CMYK prostoru je následující:

1. Zjistit koordináty CIE Lab zadané Pantone barvy, např. pro Pantone 072 C Reflex Blue je její vyjádření jako CIE Lab 21/35/-68 (nové Pantone knihovny od roku 2014). Tyto hodnoty naleznete v příslušené Pantone digitální knihovně barev, která je uložena jako soubor typu CxF.
2. Vybrat referenci Fogra, pro kterou se bude hledat optimální rozklad. Tato reference by měla odpovídat typu tiskové produkce a substrátu, na který se tiskne. Dnes to bude nejčastěji jedna z referencí Fogra51 (ofsetový tisk na natíraný papír) nebo Fogra52 (ofsetový tisk na nenatíraný papír). Na tuto referenci byste měli mít kalibrován váš tiskový stroj. Některé tiskárny stále pracují ve staré ISO normě, a tudíž volí referenci Fogra39.
3. Vybrat aplikaci, ve které se bude provádět rozklad.

Závěr

To bylo něco málo z teorie, v příštím díle si ukážeme, jak toto reálně provést v několika známých aplikacích a podíváme se na kvalitu převodu do HiFi barevného tisku.