Newsletter 13/2016 (červenec) Pantone barvy: Rozklad přímých (Pantone) barev do CMYKu 2/2

Verze PDF

Pokračujeme v seriálu o záludnostech přípravy a tisku přímými Pantone barvami.  Minule jsme probrali teorii rozkladu Pantone barvy do CMYK prostoru, dnes to bude o praktických návodech, jak toto provést v grafických aplikacích. Na závěr pak jen stručně o HiFi tisku.

Postup v ColorPicker

ColorPicker je zapomenutý SW firmy Xrite (vyvinutý ještě GretagMacbeth jako součást ProfileMaker 5), který se již nevyvíjí, ale dá se stáhnout z jejich stránek a i v demo módu poskytuje cenné služby - http://www.xrite.com/colorpicker/support/d931. Je určen pro převod barev z definované hodnoty CIE Lab do procent CMYK podle zadaného ICC profilu. Postup je následující:

1. Zadá se z klávesnice hodnota barvy v CIE Lab prostoru, např. výše zmíněná Panotne 072C Reflex Blue má CIE Lab 21/35/-68.
2. Zvolí  se ICC profil, který odpovídá zvolené referenci, např. PSOCoated_v3 pro referenci Fogra51.
3. ColorPicker nabídne rozklad do CMYKU a zobrazí chybu Delta E (DE76, DE94, DE00 atd.). Umí také optimalizovat CMKY rozklad s cílem snížit chyby DE na co nejmenší hodnotu, nebo zlepší tisknutelnost tím, že omezí např. světla v kanálech CMYK pod danou úroveň.
4. Velmi důležité je jako Rendering Intent zvolit Absolut Colorimetric, který při převodech barev bere v úvahu i nádech substrátu z ICC profilu.
5. Takže pro výše uvedenou Pantone barvu, ColorPicker našel rozklad CMYK jako 99/100/0/0 s chybou DE 25 (rozdíl mezi přímou barvou a jejím CMYK ekvivalentem je tedy obrovský).

Postup v Adobe aplikacích

Většina z grafiků má Adobe Creative Suite a převody Pantone/CMYK si může tedy vyřešit v prostředí sobě známém. Postup v Adobe Illustratoru je obdobný jako u ColorPicker:

1. Z knihovny se vybere požadovaná barva Pantone, nebo se barva definuje jako přímá s požadovanými CIE Lab koordináty (Pantone 072C Reflex Blue má CIE Lab 21/35/-68).
2. Nezapomenout ve volbách „Přímé barvy“, kde se určuje chování Pantone barvy, zvolit „Použít hodntoy Lab určené výrobcem vzorníku“, což zajistí korektní chování přímé barvy pro další převody barev.

3. V menu Nastavení barev zvolit jako pracovní prostor požadovaný ICC profil, např. PSOCoated_v3 a typ reprodukce na Absolutní.
4. Potom v menu Volby políčka lze provést konverzi z CIE Lab do CMYK. Pro výše uvedený příklad vyšel CMYK 100/97/0/0.
5. Předem si lze zkontrolovat, zda je Pantone barva v CMYK gamutu pomocí Výběr barvy, kde žlutý trojúhelník s vykřičníkem ukazuje, že je barva mimo gamut zoleného ICC profilu PSOcoated_v3 – ale neříká to, o jakou chybu Delta E jde, ani rozklad nelze optimalizovat jako v ColorPickeru.

HiFi barevný prostor

Jedno je poměrně jasné – pro většinu Pantone barev není rozklad do standardizovaného CMYK prostoru řešení, barevnost je výrazně změněna, protože se pracuje s omezeným barevným gamutem. Lepších výsledků se dá samozřejmě dosáhnout tzv. HiFi tiskem, tedy tiskem s rozšířeným gamutem. Čas od času se objevují řešení tisku CMYK plus 1, 2 nebo až 3 doplňkové barvy, které zvětší barevný gamut do správných rozměrů. Ideální tiskový proces byl tedy 7barevný, kde ke klasickým CMYK barvám by přibyly tiskové barvy Red, Green a Blue. V rovině teorie tento typ HiFi tisku žije, připomeňme si např. Pantone Hexachrome, pro praktické problémy (průhlednost doplňkových tiskových barev, nedostačující úhly separací proti moiré, vysoké maximální pokrytí archu barvou atd.) a cenu takového tisku, nikdy vlastně tento HiFi tisk nepřekročil práh tiskáren.

V podstatě jediným prakticky použitelným řešení je systém tiskových barev Toyoy Kaleido, který formálně zachovává princip 4 kanálů CMYK,  ale vlastní pigmenty a tiskové barvy jsou upraveny. Zejména Cyan a Magenta jsou výrazně odlišné od těch klasických, mají zejména vylepšenou  průhlednost a svými soutisky dosahují dramatického rozšíření barevného gamutu v oblasti modrých a fialových barev (částečně samozřejmě i zelených a červených). Pro reprodukci Pantone barev má tento sytém tisku obrovskou výhoru v možnosti přesné reprodukce přímých barev z této části spektra. Takže zatímco standardizovaný CMYK Fogra51 umí Pantone 072C reprodukovat s chybou DE 25, pak tisk systémem Toyo Kaleido stejný barevný odstín CIE Lab 21/35/-68 dokáže reprodukovat s chybou okolo DE 2, tedy s chybou 10x menší a pro praxi naprosto vyhovující – a stále jde o vyjádření CMYK 100/95/0/0, které se bez problému ofsetovým tiskem reprodukuje.