Seminář "Color Management System (ICC/CMS) v praxi"

Verze PDF


Jak řídit barevnost zakázky od grafického návrhu až po tiskový výstup? Odpovědí je zvládnutý CMS, tedy systém barevných konverzí tak, aby barevná ztráta byla minimální a výsledek tiskového procesu byl předpovídatelný a shodný na všech periferiích (monitor, tonerová tiskárna, inkoustová tiskárna, ofsetový tisk). Vše si objasníme na praktických příkladech nejenom pro klasický ofsetový tisk, ale také pro velkoformátový LFP tisk, nebo digitální nátisk. A co Pantone barvy? 

Obsah

1. Teorie barvy a jejího měření na úvod. Barva jako subjektivní vjem z dopadu elektromagnetického záření, vliv osvětlení a citlivosti lidského zraku.

2. Základy spektrální fotometrie. Spektrální křivka remise, výpočet prostoru CIE Lab. Metody měření (M0, M1, M2, M3), výpočty CIE Lab hodnot, typy barevných odchylek (Delta E76, E94, ECMC, E2000, Delta H). Použití těchto veličin v praxi. Použití měřicích přístrojů v praxi.

3. Základy CMS (Color Management System). Princip: Mění se data, aby barevnost zůstala nezměněna. ICC profily jako popis barevného chování tiskové periferie. Příklady konverzí barev mezi různými tiskovými periferiemi (monitor, nátisk, digitální tisk, LFP tisk, ofset/flexo). Popis barevného ICC workflow pro různé typy tiskových výstupů plus konverze přes DeviceLinky. Pojmy jako Input, Output, Source, Destination, Simulation, Reference, co to je? Jak na Pantone barvy? Převod Pantone do CMYku nebo HiFi gamutu?

4. Color Management bitmapových dat (CMS v Adobe Photoshopu). Přiřadit, převést, vypustit. Color Management tiskových PDF dat (vč. inteligentní konverze RGB vs. CMYK). Převody přes ICC DeviceLinky, různá použití DVL. Rozklad Pantone barev do 6/7 barev (Extended gamut/Fogra55).

5. Kalibrace monitoru. Určení svítivosti, bílého bodu, gamma. Vlastní kalibrace. Okolní prostředí. Kdy je obraz na monitoru věrný k předloze? Doporučení pro softproof.

6. Kalibrace digitálního nátisku. Principy: omezení inkoustů v kanálech, linearizace, omezení inkoustů v soutiscích. ICC profil. Nastavení simulace CMYK reference. Ověření přesnosti simulace barev: certifikace dle ISO 12647-7:2016. Simulace přímých Pantone barev.

7. Kalibrace LFP tisku. Principy: omezení inkoustu v kanálech, linearizace, omezení inkoustu v soutiscích. ICC profil. Nastavení simulace CMYK, nastavení RGB tisku. Kalibrace průhledných materiálů (backlit). Ověření kvality tisku dle Fogra PSD a normy ISO 15311-2:2018.

Organizace

Počet účastníků: max. 10 lidí na každém běhu

Doba trvání semináře: 3 hodiny, dopolední (9.00 až 12.00) nebo odpolední běh (13.00 až 16.00)

Datum konání: úterý 14.3.2023

Místo konání: Impact Hub, 1. patro, oranžový salonek, Drtinova 10, Praha 5 (lze parkovat na zpoplatněných fialových zónách nebo v nákupním středisku Anděl)

Cena seminář: 1 950 Kč bez DPH

Objednání a platba přes on-line systém SimpleShop.cz:

https://form.simpleshop.cz/QMm6/buy/