Odborná piublikace: Kniha Color Standard Offsetprint

Verze PDF

Vánoční akce: sleva 15% platná do 24.12.2022

Obsah knihy

1. Teorie barvy, měření barvy a měření tiskových parametrů
    1.1. Spektrální měření vč. popisu metod měření, definic iluminantů, spektrálních křivek remise, prostorů XYZ,
    CIE Lab, chyb dE …
    1.2. Denzitometrická měření s definicemi a vzorečky pro výpočet veličin jako je optická denzita nebo plošné pokrytí,
    spektrální status filtrů, konstrukce měřicího přístroje a jeho nastavení…
2. Korektně připravený ofsetový tiskový stroj
    2.1. Tiskové materiály jako papír, barvy, voda, vlhčení, tiskové desky, gumya  jejich parametry …
    2.2. Technický stav tiskového stroje a chyby tisku jako je dublování, šablonování, distribuce tiskové barvy, moiré …
3. Tiskové ISO normy
    3.1. Přehled důležitých tiskových ISO norem popisujících osvětlení, tiskové procesy, digitální nátisk, měření barev,
    popis tiskových dat …
    3.2. Tisková norma ofsetového tisku ISO 12647-2 a její výklad, např. příjem tiskových dat, rastrování, třídy substrátu,
    definice barevnosti a nárůstových křivek, variace a deviace tisku, neutrální šedá barva …
4. Kalibrace tisku na shodu s ISO normou metodami dle ISO10128
5. Fogra reference od roku 2004 do roku 2020, tabulka aktuálně platných referencí vč. přidružených ICC profilů
a ECG gamutů
6. Certifikovaný digitální nátisk s vysvětlením tolerancí dE a přesností simulace přímých tiskových barev
7. Pantone barvy
    7.1. Pantone Matching System a popisy vzorníků, jejich výroba, měření, přesnost, způsoby komunikace
    o Pantone barvách 
    7.2. Digitální knihovny Pantone barev a systém PantoneLive
    7.3. Kalibrace tisku Pantone barev včetně spektrálního měření SCTV
    7.4. Rozklad Pantone do výtažků (4 až 7 barev)
8. Tisk s rozšířeným gamutem (extended color gamut)
9. Vizuání kontrola tisku, osvětlení a náhledování na monitoru
 
ZDE si můžete stáhnout obsah knihy
 
ZDE si můžete stáhnout ukázky z knihy (jde o první stránky všech kapitol)
 

Formát knihy:

A4, plnobarevný, 104 stránek
 

Distribuce: 

1. elektronický e-book (PDF formát), prodávaný přes stránky SimpleShop.cz

   

2. tištěná kniha (digitální tisk), prodávaný přes stránky SimpleShop.cz

  

Cena:

1. elektronická licence e-book (single user) ve formátu PDF: 550 Kč vč. 10% DPH 

2. elektronická licence e-book (multi user) ve formátu PDF: 2200 Kč vč. 10% DPH 

3. tištěná knha (digitální tisk) : 605 Kč vč. 10% DPH 

Platba on-line kartou
(přes bránu GoPay – po zaplacení lze okamžitě e-book ve formátu stáhnout).

Zálohová platba na fakturu
(po úhradě bude produkt ke stáhnutí, nebo zaslán poštou) .